معرفی سفیر یا نمایندگی
اطلاعیه ها
گالری تصاویر
اداره كل ارزيابي و نظارت وزارت امور خارجه
تماس با ما

Address : Jauresgasse 9   1030 Wien

Tel :+431 7122657-59

Fax : +431 7135733

Visa Abteilung :+431 7122657-121

Mo - Fr   8:30 - 12

ساعت پاسخگوئی تلفنی به پرسش های کنسولی هموطنان از ساعت 14 الی 16 روزهای دوشنبه تا جمعه

تماس با کنسول  داخلی شماره                 1     

تماس با بخش ویزا و روادید داخلی           2

تماس بابخش گذرنامه داخلی                   3     

تماس با بخش سجلات داخلی                  4
 
تماس با بخش دانشجویی  داخلی               5
 
 

Public@iranembassy-wien.at                         آدرس الکترونیک بخش روابط عمومی سفارت  

consular@iranembassy-wien.at                     آدرس الکترونیک بخش کنسولی سفارت 

cultural.academic@iranembassy-wien.at             آدرس الکترونیک بخش فرهنگی  و دیپلماسی عمومی سفارت  

press@iranembassy-wien.at             آدرس الکترونیک بخش  رسانه ای  سفارت 

                آدرس الکترونیک بخش اقتصادی سفارت         commercial@iranembassy-wien.at

          economic@iranembassy-wien.at

 

 political@iranembassy-wien.at                     آدرس الکترونیک بخش سیاسی سفارت                    

 slovak@iranembassy-wien.at                       آدرس الکترونیک امور مربوط به حوزه اسلواک در سفارت 

 

          

Kontonummer 01754464400 BLZ 12000 Bank Austria                                          شماره حساب بخش کنسولی 

IBAN   AT781100001754464400

BIC     BKAUATWW

 

 

آدرس سایت : vienna.mfa.ir

 

صفحه اصلی